Versoepeling van het urencriterium 2021

Versoepeling van het urencriterium 2021

Als ondernemer kun je gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen van de belastingdienst. Hiervoor moet je wel echt ‘zelfstandig’ zijn. Een manier om dat aan te tonen is door te voldoen aan het urencriterium.  

Wat is het urencriterium?

Zzp’ers en ondernemers moeten voldoen aan het urencriterium. Dit is een voorwaarde om gebruik te mogen maken van bepaalde vormen van ondernemersaftrek, zoals de zelfstandigenaftrek en starteraftrek. Met de ondernemersaftrek kun je jouw belastbare inkomen verlagen waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Maar ook voor aftrekposten als de oudedagreserve en de meewerkaftrek moet je voldoen aan het urencriterium.  

Het urencriterium houdt in dat je 1125 uren per kalenderjaar aan werkzaamheden voor je onderneming besteedt. Dat is gemiddeld 24 uur per week (als je uitgaat van vier vakantieweken per jaar). Ben je arbeidsongeschikt en wil je gebruikmaken van de startersaftrek? Dan ligt de grens van het urencriterium om 800 uren per kalenderjaar. 

De uren die je besteedt aan klanten tellen mee (bijvoorbeeld het aantal uur dat je daadwerkelijk bezig bent met het maken van een ontwerp), maar ook de uren die je besteedt aan bijvoorbeeld zakelijke telefoontjes, reistijd, het doen van je administratie en het maken van offertes. 

Versoepeld urencriterium 

Als je fulltime werkt kom je hier waarschijnlijk wel aan, maar in sommige gevallen kan het zijn dat je hier net wel of net niet aan voldoet. Dit kan bijvoorbeeld zijn als je ziek wordt of tijdelijk geen opdrachten meer hebt. Ook door de coronacrisis zijn er ondernemer en zzp’ers die niet meer kunnen voldoen aan het urencriterium. Als gevolg hiervan kan het zijn dat ze geen gebruik meer mogen maken van de aftrekposten. 

Omdat de coronacrisis voor iedereen erg onverwachts is gekomen, heeft de overheid hier tijdelijk een versoepeling voor ingesteld. Daarom mag je er als ondernemer voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 van uitgaan dat je 24 uur per week aan je onderneming hebt besteed, ook als dit niet écht zo is. Zo blijf je recht houden op de fiscale voordelen.