Hoe kun je aantrekkelijk sparen voor je pensioen met belastingvoordeel?

Hoe kun je aantrekkelijk sparen voor je pensioen met belastingvoordeel?

In 2023 vervalt de fiscale oudedagsreserve, een van de manieren om te sparen voor je oude dag. Tóch kun je nog steeds fiscaal aantrekkelijk sparen voor je pensioen. In dit artikel lees je hoe.

De fiscale oudedagsreserve (FOR)

Tot 1 januari 2023 was het mogelijk om als ondernemer of zzp’er gebruik te maken van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Deze regeling was ingesteld om mensen te stimuleren extra te sparen voor hun pensioen.

Elk jaar kon je een deel van je winst opzijzetten om te reserveren voor je pensioen. Dit mocht jaarlijks 9,44% van je winst zijn, met een totaalbedrag dat niet hoger was dan € 9.632. Door dit bedrag opzij te zetten, werd de te belasten winst verlaagd en betaalde je dus minder belasting.

Echter, op het moment dat je gebruikmaakt van de fiscale oudedagsreserve of als je jouw onderneming beëindigt, dan komt deze winst weer vrij. Je moet er dan alsnog belasting over betalen. De belasting is namelijk niet kwijtgescholden, maar er is enkel sprake van uitstel van belastingheffing. Het te betalen tarief is afhankelijk van het belastingtarief in de toekomst en het inkomen in het jaar dat je de reservering vrij laat vallen.

Fiscaal voordelen sparen voor je pensioen


Per 1 januari 2023 is deze fiscale oudedagsreserve afgeschaft en is het niet meer mogelijk om een deel van je winst hiervoor opzij te zetten. Toch zijn er nog steeds manieren om fiscaal aantrekkelijk te sparen voor je pensioen. Een van deze manieren is via de vrije jaarruimte.

Investeren in je pensioen wordt in Nederland beloond met belastingvoordeel. Dat is ook de reden dat je niet onbeperkt mag inleggen. De jaarruimte is de maximale hoeveelheid geld die je mag inleggen voor je pensioen in een bepaald kalenderjaar, waarvoor je in aanmerking komt voor belastingvoordeel. Het is het bedrag dat je jaarlijks op een lijfrentespaarrekening of -verzekering mag storten.

Dit bedrag is vastgesteld door de Nederlandse overheid en varieert per jaar. Het is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen niet onbeperkt in hun pensioen kunnen investeren en daarvoor onevenredig veel belastingvoordeel ontvangen.

Het is belangrijk om te weten dat de jaarruimte per persoon is en niet per pensioenregeling. Dit betekent dat als je bijvoorbeeld geld inlegt voor twee verschillende pensioenregelingen, het totale bedrag dat je inlegt voor deze regelingen in aanmerking komt voor de jaarruimte.

Jaarruimte en belastingteruggave


Wanneer je geld inlegt voor je pensioen, krijg je een bepaald percentage van dit bedrag terug in de vorm van belastingteruggave. Hoe meer je inlegt, hoe hoger het percentage teruggave zal zijn. Echter, als je meer inlegt dan de jaarruimte, dan zal het percentage teruggave voor het bedrag boven de jaarruimte lager zijn.

Gelukkig treedt dit jaar, waarschijnlijk 1 juli 2023, de wet toekomst pensioenen in werking. Dit betekent ook dat deze fiscale jaarruimte wordt vergroot. Het opbouwpercentage zal van 13,3 procent naar 30 procent gaan en wordt dus ruim verdubbeld! Hierdoor wordt het aantrekkelijker om op deze manier te sparen voor je pensioen.

Een groot verschil tussen sparen met de FOR en door in te leggen in een lijfrente is dat het bedrag echt vaststaat voor je oude dag. Je kunt tussentijds geen geld opnemen, wat met de FOR wel mogelijk was. Je spaar je zo dus echt voor je oude dag.

Wil je meer weten over fiscaal aantrekkelijk sparen voor je pensioen? Dan is het verstandig om advies in te winnen bij een financieel adviseur of een belastingadviseur.