Het urencriterium, wat houdt het in?

Het urencriterium, wat houdt het in?

Als zzp’er kun je gebruikmaken van een aantal belastingvoordelen. Zo heb je recht op

zelfstandigenaftrek en kun je als starter gebruikmaken van de startersaftrek. Maar dit is wel op basis van een aantal voorwaarden. Zo moet je voldoen aan het urencriterium. In deze blog lees je wat het urencriterium precies inhoudt.

Wat is het urencriterium?

Het urencriterium is het minimale aantal uren dat je als zelfstandige aan je bedrijf moet besteden om gebruik te kunnen maken van belastingvoordelen. De grens van het urencriterium is vastgesteld op 1.225 uur per kalenderjaar. Dit komt neer op ongeveer 24 uur per week.

We schrijven hier heel bewust ‘per kalenderjaar’. Als je bijvoorbeeld in oktober pas begint als zzp’er en je wilt dat jaar al in aanmerking komen voor de fiscale aftrekposten, dan moet je dus in 3 maanden tijd aan je urencriterium voldoen.

Waarom bestaat het urencriterium?

Het urencriterium is in het leven geroepen omdat de Belastingdienst ondernemerschap in Nederland wil stimuleren. Fiscale voordelen als de zelfstandigenaftrek en startersaftrek helpen hierbij.

Maar natuurlijk is het niet de bedoeling dat iemand die zich inschrijft bij de KvK en maar twee uur per week werkt als zelfstandige, hier ook gebruik van kan maken. Dus iemand die niet écht onderneemt. Het urencriterium zorgt ervoor dat er tegenover de fiscale voordelen een bepaalde inspanning staat.

Welke uren mag je meetellen voor het urencriterium?

Om te voldoen aan het urencriterium hoef je niet alleen declarabele uren mee te tellen. Ook uren waarin je aan je bedrijf hebt gewerkt tellen mee. Denk bijvoorbeeld aan het doen van je administratie, het onderhouden van contact met klanten en het bijwerken van je website.

Wat als je niet aan het urencriterium voldoet?

Als je het urencriterium niet haalt, mag je geen gebruik maken van de aftrekposten als zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Doe je dit tóch wel en de Belastingdienst komt erachter, dan moet je hier een (flinke) boete voor betalen.

Er zijn twee situaties waarin je aan minder uren hoeft te voldoen dan de 1.225 die doorgaans geldt. Dit is zowel in het geval van een zwangerschap als van een arbeidsongeschiktheid.

  • Zwangerschap: de uren die je tijdens je zwangerschapsverlof (16 weken) niet hebt gewerkt, mag je tóch meerekenen voor het urencriterium. Je mag hierbij uitgaan van het aantal uren dat je normaal gesproken gemiddeld werkt.
  • Arbeidsongeschiktheid: als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt (WIA, WAO, WAZ, Wajong, Ziektewetuitkering) dan geldt vaak een verlaagt urencriterium. Vaak is dit 800 uur.

Hoe moet je het urencriterium aantonen?

Er zijn verschillende manieren waarop je kunt aantonen dat je aan het urencriterium voldoet. Als je zzp’er bent maar daarnaast nog vier dagen in loondienst werkt, is het niet heel logisch dat je aan het urencriterium voldoet. Of als je weinig inkomsten hebt maar toch beweert aan het urencriterium te voldoen, is dat niet erg geloofwaardig.

Maar als je kunt aantonen waar je jouw uren aan besteed, bijvoorbeeld door een urenregistratie bij te houden of door duidelijk in je agenda bij te houden hoeveel afspraken je per dag hebt, moet dat geen probleem opleveren. Het duidelijkst is om je uren bij te houden in een systeem als Toggl. Je moet je uren in ieder geval kunnen verantwoorden als de Belastingdienst daarom vraagt.